czwartek, 22 marca 2018, Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

SKF KTS Power Dance

Klub Tańca Sportowego „Power Dance”działa w Agorze od roku 1993. 

Założycielami i trenerami Klubu są Katarzyna i Mariusz Korzeb oraz Anna i Marek Michalkiewicz. Stowarzyszenie o tej nazwie zostało założone w roku 2002. W tym roku przypada 14 rocznica działalności stowarzyszenia w sektorze organizacji pozarządowych.

W roku 2011. rozszerzona została działalność stowarzyszenia.

 

Główne cele statutowe stowarzyszenia to:

1. Popularyzowanie sportu, rekreacji, kultury i tańca.

2. Dbałość o rozwój sportu, rekreacji, kultury i tańca.

3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia uczestników zajęć, zawodników, trenerów i instruktorów.

4. Edukacja i wychowanie poprzez sport, rekreacje, kulturę i taniec.

5. Realizowanie zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.

7. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport, rekreacje, kulturę i taniec.

9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczestników zajęć.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i artystycznych.

2. Organizowanie zajęć o różnym charakterze:

·         sportowych

·         rekreacyjnych

·         tanecznych

·         muzycznych

·         artystycznych

·         edukacyjnych

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Organizowanie zawodów sportowych, turniejów oraz imprez: kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

4. Organizowanie szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, dla uczestników zajęć, zawodników, trenerów i instruktorów.

5. Organizowanie wyjazdowych obozów warsztatowo-wypoczynkowych.

6. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. Organizowanie indywidualnego i  zespołowego uczestnictwa w zajęciach.

8. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością klubu.

9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi i kulturalnymi.

Dotacje 2015

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.